DANE DZIECKA

  DANE RODZICÓW

  INFORMACJE O STANIE ZDROWIE DZIECKA

  Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:

  oświadczeniem, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym

  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/rodziców oraz dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

   DANE DZIECKA

   DANE RODZICÓW

   INFORMACJE O STANIE ZDROWIE DZIECKA

   Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:

   oświadczeniem, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym

   wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/rodziców oraz dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

   to top button
   Translate »